TRANSPARENT OBIECTIV SI INTEGRU

24/24 ore
Stiri, anchete si reportaje
Login
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!
Main Menu
INFO :  Peste 120 de miliarde de lei Atât au cheltuit partidele în campanie
Posted by alinutz83 on 2005/1/5 9:16:25 (1544 reads)Peste 120 de miliarde de lei! Aceasta este suma pe care au cheltuit-o partidele politice în campania electoralã recent încheiatã. Potrivit documentelor pe care formaþiunile politice le-au trimis Curþii de Conturi, cele mai mari cheltuieli le-a înregistrat Uniunea Naþionalã PSD+PUR, urmatã de Alianþa PNL-PD. Pe locul 3, atât la venituri cât ºi la cheltuieli, s-a plasat PRM ,secondat de UDMR. La 1 februarie Curtea de Conturi va demara un control la toate cele 47 de partide existente pentru a verifica dacã datele furnizate de formatiunile politice sunt reale.
2004 a fost anul confruntãrilor politice acerbe, dar ºi al sumelor mari de bani investite de formaþiunile politice în susþinerea candidaþilor. Curtea de Conturi care, printre altele controleazã ºi cum sunt finanþate partidele politice în timpul capaniilor electorale, spune cã aproape toate partidele aflate pe scena politicã au depus rapoartele de venituri ºi cheltuieli.

Sincron Dan Drosu ªaguna DV 850 TC 26.35
Avem unele situaþii de nedepunere în termen. E vorba de candidaþi care nu au primit votul alegãtorilor, mai ales candidaþi independenþi. Noi urmãrim ca toþi candidaþii sã-ºi îndeplineascã aceastã obligaþie legalã, altfel vom încheia proces verbal de contravenþie ºi vor fi sancþionaþi aºa cum prevede legea între 30 ºi 300 de milioane de lei amendã. 27.18

Raportul final întocmit de Curtea de Conturi conþine 20 de mii de pagini iar în baza lui se va redacta o sintezã. Acest voluminos document conþine datele finale ale sumelor cheltuite de partide ºi raportate de acestea pe proprie rãspundere.


Potrivit documentelor înregistrate la Curtea de Conturi, existã diferenþe între venituirile ºi cheltuielile declarate de principalele formaþiuni politice angrenate în lupta electoralã. Astfel, Uniunea Naþionalã PSD + PUR a înregistrat venituri de peste 58 de miliarde de lei ºi cheltuieli de aproximativ 61.miliarde de lei. Alianþa PNL-PD a declarat venituri de peste 46 de miliarde de lei ºi cheltuieli de campanie de aproape 50 de miliarde de lei. În cazul PRM diferenþa dintre venituri ºi cheltuieli este aproape insesizabilã. Acelaºi lucru se poate spune ºi despre UDMR.

SHAPE

Uniunea Naþionalã PSD + PUR
Venituri 58.525 milioane lei
Cheltuieli 61.231 milioane lei

Alianþa PNL-PD
Venituri 46.285 milioane lei
Cheltuieli 49.152 milioane lei

PRM
Venituri 10.137 milioane lei
Cheltuieli 10.129 milioane lei

UDMR
Venituri 8.689 milioane lei
Cheltuieli 8.867 milioane lei

De la 1 februarie Curtea de Conturi va verifica dacã partidele au declarat sumele reale cheltuite în capanie. Controlul va dura destul de mult, pentru cã abia la sfârsitul lui iunie vom afla situaþia financiarã a fiecãrui partid în parte.

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
Search

Nu ne asumam raspunderea pentru articolele pubicate pe acest site. Acestea sunt culese din presa interna si internationala.

copyright(c)2004 Horizont Media