Ion Iliescu vrea sã se relaxeze la Scroviºtea

Date 2005/1/5 9:17:14 | Topic: INFO


Fostul preºedinte Ion Iliescu ºi-ar dori sã-ºi poatã petrece week-end-urile, din când în când, la reºedinþa de la Scroviºtea. El a petrecut Revelionul ºi primele zile ale anului 2005 tot aici - la complexul prezidenþial, iar actualul preºedinte Traian Bãsescu a fost de acord cu acest lucru. Totuºi ca sã poatã sta când doreºte în Palatul de la Scroviºtea, Ion Iliescu va trebui sã adreseze o cerere Secretariatului General al Guvernului sau Regiei Protocolului de Stat.
Potrivit legii privind drepturile acordate foºtilor preºedinþi, Ion Iliescu ar trebui sã beneficieze de locuinþã de serviciu, pazã SPP ºi o indemnizaþie pe viaþã. Ion Iliescu a preferat sã locuiascã în apartamentul sãu, pe care l-a cumpãrat la sfârºitul mandatului trecut. Pentru cã a renunþat la dreptul conferit de lege de a locui într-o casã de protocol, ar vrea, în schimb, sã poatã veni în continuare la Scroviºtea. Fostul purtãtor de cuvânt al preºedinþiei, Corina Creþu, a precizat cã Ion Iliescu ar dori sã stea ocazional la Scroviºtea, adicã o sãptãmânã vara ºi iarna, dar ºi în unele week-end-uri când palatul nu e ocupat. Corina Creþu a mai afirmat cã Traian Bãsescu nu are nimic împotrivã. Actualul ºef al statului nu a dorit însã sã facã prea multe comentarii pe aceastã temã.

SINCRON BÃSESCU spaþiul locativ al fostuuli preºedinte nu are o însemnãtate prea mare...

Pentru a beneficia de acest drept, Ion Iliescu va trebui sã facã o cerere la Secretariatul General al Guvernului ºi la RA-APPS. Pânã în aceast moment, cele douã instituþii nu au primit din partea fostului ºef al statului nici o solicitare pe aeastã temã.This article comes from Romania la ZI
http://www.romanialazi.3x.ro

The URL for this story is:
http://www.romanialazi.3x.ro/article.php?storyid=7