Bãncile au început sã scadã dobânzile

Date 2005/1/5 9:19:05 | Topic: INFO


Veºti bune din sectorul bancar: dobânzile la creditele în lei au început sã scadã! Este adevãrat, nu toate bãncile au luat o astfel de mãsurã, iar scãderile nu sunt spectaculoase, dar analiºtii sunt convinºi cã împrumuturile vor continua sã se ieftineascã. Pe de altã parte, tot ei susþin cã bancherii nu-ºi vor permite sã reducã foarte mult dobânzile la depozite, pentru cã astfel ar descuraja economisirea. Existã ºi o veste proastã: împrumuturile în valutã ne-ar putea costa mai mult!
Multiplele semnale date de BNR pe piaþa dobânzilor au rãmas de cele mai multe ori fãrã ecou. În 2004, Banca centralã a redus de 9 ori dobânda de intervenþie ºi puþine au fost cazurile în care bancherii au umblat ºi ei la cifre, în favoarea clienþilor. Acum, lucrurile încep sã se schimbe.
Adrian Radu Va duce la reducerea imediatã a dobânzilor la credite ºi depozite ... suntem întârziaþi cu reducerea dobânzilor.

În aceste zile, una dintre bãncile comerciale a scãzut dobânda pentru depozitele în lei de la 14 la 13 procente. ªi împrumuturile se acordã cu o dobândã mai micã, la aceeaºi bancã. Este vorba de o scãdere de la 27 la 26 la sutã.
La rândul sãu, CEC a redus cu douã puncte procentuale dobâda pentru creditele acordate întreprinderilor mici ºi mijlocii, aceasta fiind acum de 23 la sutã.
Bãncile recunosc cã, în acest moment, pe piaþã se întâlnesc situaþii extreme, cu dobînzi inexpliplicabil ºi chiar inacceptabil de mari.
Dobânzile la unele credite sunt fosrte sus, în unele cazuri chiar pânã la 30 la sutã.

Dobânzile aplicate pentru economiile populaþiei vor scãdea ºi ele, dar mult mai lent. Care este explicaþia?
Bãncile câºtigã în continuare foarte mult din credite dacã ar reduce dob la depozite ..ar descuraja economisirea ºi nu ar mai avea resurse ieftine pentru creditare.

Creditele în valutã nu vor fi supuse, însã, la acelaºi tratament. Bancherii estimeazã chiar o uºoarã scumpire a împrumuturilor în valutã.
This article comes from Romania la ZI
http://www.romanialazi.3x.ro

The URL for this story is:
http://www.romanialazi.3x.ro/article.php?storyid=8