Telefoanele de la Guvern au fost închise la solicitarea lui Bejinariu

Date 2005/1/5 9:22:10 | Topic: INFO


Serviciul de Telecomunicaþii Speciale face luminã în scandalul telefoanelor de la Palatul Victoria. Liniile telefonice speciale de la Guvern au fost suspendate, temporar, la cererea fostului premier interimar Eugen Bejinariu. Anunþul a fost fãcut, astãzi, de cãtre directorul STS Tudor Tãnase. Ieri, dupã ce premierul Cãlin Popescu Tãriceanu a reclamat cã la preluarea mandatului, noul cabinet nu a gãsit nici un telefon în funcþiune, fostul premier interimar Eugen Bejinariu a declarat cã telefonale au fost decuplate automat de STS, dupã eliberarea birourilor de cãtre foºtii guvernanþi.
Tudor Tãnase DV 863 O Tc ,, Nu cunosc care a fost secvenþa derulãrii lucrurilor la Guvern. Fiecare titular de post telefonic are obligaþia sã solicite izolarea liniei telefonice.(.....) Eugen Bejinariu a solicitat izolarea liniei telefonice.

Directorul Serviciului de Telecomunicaþii Speciale a declarat cã nu poate spune, cu precizie, când anume a fost înaintatã solicitarea de suspendare a liniilor telefonice speciale de la Guvern. El a precizat, însã, cã regulamentele de funcþionare ale reþelelor speciale prevãd cã telefoanele se suspendã temporar pânã când noul titular cere redeschiderea acestora. Totodatã, Tudor Tãnase a spus cã situaþia a fost cu totul alta la Palatul Cotroceni, unde a existat o continuitate a funcþiei de preºedinte.
This article comes from Romania la ZI
http://www.romanialazi.3x.ro

The URL for this story is:
http://www.romanialazi.3x.ro/article.php?storyid=9